Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację Regulaminu.

 

Bezpieczeństwo Naszych Gości na pierwszym miejscu!
W związku z wszechobecną pandemią koronawirusa, na terenie Ośrodka „Laguna Sarbinowo” wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektoriat Sanitarny minimalizujący ryzyko związane z jego występowaniem.

  • W przypadku wystąpienia u któregokolwiek z gości objawów z pkt. 2, zobowiązuje się go do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właścicieli.
  • Bezwzględnie zakazuje się przebywania na terenie obiektu osobom, które objęte są kwarantanną, a także osobom, u których występują objawy charakterystyczne dla COVID-19.
  • Przebywanie w Mini Klubie, korzystanie z gier umożliwia się wyłącznie gościom wspólnie zakwaterowanym. Jednocześnie, umożliwia się korzystanie z rowerów z uwagi na ich dezynfekcję po każdorazowym użyciu.
  • Zaleca się przestrzeganie ogólnych przepisów prawa oraz dostosowanie się do zaleceń powstałych w związku z COVID-19, między innymi takich jak: zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego minimum dwa metry odległości, częstą dezynfekcję rąk oraz noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, z wyłączeniem osób, których obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy.
  • W związku z wszechobecnie występującym COVID-19, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania zaleca się niekorzystanie z placu zabaw.

 

Warunki Rezerwacji

Rezerwację można dokonać telefonicznie.
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 3 dób i potwierdzeniu wpłaty w terminie 3 dni
od momentu wykonania wstępnej rezerwacji.
Pozostała należność za pobyt oraz opłata klimatyczna jest pobierana w dniu przyjazdu.

W przypadku braku wpłaty zaliczki rezerwacja zostaje anulowana.

Kaucja zwrotna

W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 200zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia
sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka.

Doba Hotelowa

Doba hotelowa w naszym ośrodku rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po ustaleniu telefonicznym z właścicielem.

Cisza nocna i goście

Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 8.00.
Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00.
Po godzinie 22:00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka.

Odpowiedzialność materialna

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.

Prosimy o niezwłoczne powiadamianie właścicieli o powstałych szkodach oraz awariach.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.

Zakazy

We wszystkich domkach obowiązuje zakaz:

  • Smażenia ryb. Prosimy o smażenie i grillowanie ryb na zewnątrz.
  • Palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o wychodzenie na taras.
  • Rozpalania grilla na tarasach domków.

Dzieci

Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka. 

Odbiór

Odbiór i zdanie domku odbywa się w towarzystwie Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela.

Postanowienie końcowe

  • Pobyt na terenie ośrodka traktuje się jednozacznie z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez Właścicieli Ośrodka „Laguna Sarbinowo” do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające zgody na powyższe, uprasza się o zgłoszenie do Właścicieli ośrodka.
  • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza w trybie natychmiastowym. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Właściciela, zapłaty za poczynione uszkodzenia oraz opuszczenia obiektu.